Avís legal

RESET, SL en la condició de titular i de responsable del lloc web, i en compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la informació de caràcter general següent:

RESET, SL està domiciliada a: C/ Eugeni d’Ors, 14 – 17176 Sant Esteve d’en Bas.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquestes pàgines, a la informació que contenen o als productes i serveis oferts, els usuaris poden dirigir-se a la direcció següent:

 

RESET, S.L.
C/Eugeni d’Ors, 14
17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel.: +34 972 691 019
info@resetcu.com

Condicions d’ús

L’ús d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

La publicació digital de RESET, SL té com a objectiu facilitar als nostres clients, i al públic en general, la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’ofereixen.

RESET, SL no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda en la publicació digital. RESET, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la implicació de terceres parts en els continguts recollits en els enllaços o vincles als quals es fan referència en aquestes pàgines. RESET, SL no es responsabilitza de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que en derivi de l’accés a la publicació digital o de l’ús de la informació o d’aplicacions que contingui.

RESET, SL és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin. Se n’exclouen els drets sobre els productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels titulars respectius, i que, com a tals, reconeix RESET, SL. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense que RESET, SL atorgui el seu consentiment per escrit.

RESET, SL respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris de la publicació digital, en compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i, entre d’altres, d’allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

El correu electrònic no es considerarà un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest efecte és necessari dirigir-se al servei d’atenció al client de RESET, SL, que indicarà en cada cas el procés a seguir. Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines —ja siguin comentaris, suggeriments, idees, etc.— es considerarà cedida a RESET, SL de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de RESET, SL són marques registrades dels propietaris respectius i com a tal les reconeix RESET, SL. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Dits propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i de reclamació únicament tindrà validesa si es notifica per escrit i/o per correu certificat.